Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı - KAMU MUHABİRİ
Dolar : Alış : 5.4177 / Satış : 5.4275
Euro : Alış : 6.1310 / Satış : 6.1420
HAVA DURUMU
- Hoşgeldiniz - Sitemizde 20 Kategoride 2222 İçerik Bulunuyor.

SON HABERLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

03 Ağustos 2015 - 1.797 kez okunmuş
Ana Sayfa » GÜNDEM»Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Başvurular; 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 23:59’da sona erecektir.

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI 3’ÜNCÜ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri 31 Temmuz-31 Ağustos 2015

Başvuru Adresi http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

2015 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr VE http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

TANIMLAR

a. Sözleşmeli erbaş ve er; Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler. Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde Dz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde veya ihtiyaca istinaden Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

b. Özlük hakları; Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler. Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler Dz.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.

BAŞVURU KOŞULLARI 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 2. Askerlik hizmeti ve öğrenim şartı; a. İlköğretim (ortaokul) mezunları için; (1) En az ilköğretim (ilkokul/ortaokul) mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.) (2) Askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olmak, (3) İlköğretim mezunu olup sözleşmeli er olmak için başvuran adayların mükellef askerlik hizmetinden muaf tutulmaları Milli Savunma Bakanlığı onayı ile mümkün olmaktadır. Halihazırda ilköğretim mezunu adaylar askerlik hizmetini tamamladıktan sonra oryantasyon eğitimine alınacaklardır. Ancak Milli Savunma Bakanı tarafından temin sürecinde onay verilmesi halinde bu adaylar da ortaöğretim mezunu adaylar gibi ön sözleşme imzalanmasından sonra kalan mükellef askerlik sürelerini sözleşmeli er olarak geçireceklerdir. b. Ortaöğretim(Lise)/Önlisans/Lisans mezunları için; (1) En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak, (2) Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veya bitirmiş olmak, (3) Silah altında iken sözleşmeli er olarak seçilen lise mezunlarının, ön sözleşme imzalamalarına (sınav, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını müteakip eğitim birliklerine katılmalarına) kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak; bahse konu adaylar sözleşmeli er olarak temin edilerek ön sözleşme imzalamalarını müteakip mükellef askerlik hizmetinden ayrılarak sözleşmeli er oryantasyon kursuna alınacaklardır. Mükellef askerlik hizmetinden kalan süreleri sözleşmeli er olarak tamamlattırılacaktır. Sözleşmeli erlikte geçirilen sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır. 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş, 20 yaşından gün almış olmak (01 Ocak 1990-31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar), 4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak, 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 7. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak. 8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 9. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların birliklerince, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir. 10. Sayfa-9’da belirtilen boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,  11. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak, 12. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, 13. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak, 14. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

1. Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır. 2. Başvurular; 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 17.00’da başlayıp, 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 23:59’da sona erecektir. 3. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2015 yılı 3. Dönem Sözleşmeli Er Alımı’’ sayfasında “İlk Başvuru, müteakiben Aday Girişi” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. 4. Adaylar son başvuru tarihine kadar şifreleri ile “Aday Girişi” kısmından başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar “Aday Girişi” kısmından güncelleme yapabileceklerdir. Adaylar “Aday Girişi” kısmından şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir. 5. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların eposta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir. 6. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek her türlü hukuki hususlardan adaylar sorumludur. 7. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanmış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 8. Başvuru esnasında karşılaşılan problemler için ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr mail adresinden yardım alınabilir.

SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

1. Seçim aşamaları ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır. 2. Adaylar seçim aşamalarına gelirken aşağıda yazılı belgeleri (sırayla dosyaya koyarak) getireceklerdir. a. Dilekçe (“Aday Girişi” Kısmından Çıktı Alınacaktır), b. Sözleşmeli Er Aday Bilgi Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasından doldurularak çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak imza atılacaktır), c. Kadro Görev Yeri Yazısı (Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı), ç. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, d. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesinin Askerlik Şubesi Onaylı Fotokopisi, (Askerlik Durum Belgesi Kabul Edilmemektedir.) e. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik” belgesi, (6191 sayılı Sözleşmeli Er Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er  Yönetmeliğinde EK-2’de örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir. f. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir. g. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir. ğ. Son mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın Fotokopisi (Açık Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitede Halen Öğrenci Olan Adaylar Öğrenci Olduklarına Dair Belge Getirebileceklerdir. Getirecekleri belge okul onaylı ıslak imzalı olacaktır.) h. Başvuran adayların sahip oldukları her türlü bonservis/sertifika/ustalık-kalfalık belgesi/diploma fotokopisi ı. 20 adet vesikalık fotoğraf. (Farklı resim kullanılmayacaktır.) i. 2 Adet Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı. Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olan adaylar ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir. j. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasından bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından imza atılacaktır.) NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Adayların başvuru için getirecekleri evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar getirilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti getirilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. 3. Mülakat sınavı sonuçları ve diğer temin işlemleri ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na dilekçe vermek/göndermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir. 4. Adaylara, tüm duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır. Yapılacak duyurular tebligat amaçlıdır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ : a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır. b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır. c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır. (1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar, (2) İleri derecede cilt bozuklukları,  (3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu, (4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar, (5) Boy-kilo uyumsuzluğu, (Sayfa 9’da belirtilen tabloda kriterler yer almaktadır) (6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi), (7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında). ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır. UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

2. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ : a. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri tüm branşlar için Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde idarece yer değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara resmi internet sitesinden duyurulur. b Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. c. Başvuruda bulunan tüm adayların yüzme bilip bilmediklerini tespit etmek için 1 dk. su üstünde durma veya 25 metre yüzme testi uygulanacaktır. Yüzme testinden sonra başarılı/başarısız olan tüm adaylar müteakip aşamalara alınıp işlemleri devam ettirilecektir. Yüzme testini geçemeyip diğer aşamaları başarı ile tamamlayan adaylar, sözleşmeli er kursuna alınmadan önce tekrar yüzme testine tabi tutulacaktır. Bu yüzme testinde de başarısız olan adaylara yüzme eğitimi verilecek, verilen yüzme eğitimi sonunda başarısız olan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Sözleşmeli er olarak istihdam edilecek adayların seçim aşamaları sonrasında güvenlik soruşturmaları yaptırılmaktadır. Güvenlik soruşturmaları yaklaşık 4-5 ay sürmektedir. Güvenlik soruşturmaları süresince adayların kendi çabaları ile yüzme öğrenmeleri daha kısa sürede istihdam edilmelerine olanak tanımaktadır. Aksi takdirde yüzme eğitimlerine alınmaları gerekecek bu durumda istihdam edilme süreci yaklaşık 4-5 ay daha geç olabilecektir.) ç. Adaylar sayfa 10’da tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine (Koşu, Şınav ve Mekik) tabi tutulacaklardır. Koşu, Şınav ve Mekik testlerinden barajı geçemeyen adaya ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında da barajı geçemeyen aday elenmiş kabul edilir ve işlemleri sonlandırılır. UYARI: Fiziki Kabiliyet Testlerine giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların Fiziki Kabiliyet Testine girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle Fiziki Kabiliyet Testine girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.) NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort, tişört ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.) d. Değerlendirme ve Sıralama Sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar fiziki yeterlilik testlerinde her bir branştan puan aldıkları takdirde mülakat aşamasına katılmaya hak kazanırlar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde elenirler. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Alınan puanların toplamı, puanı bulunan testlerin sayısına bölünecektir. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat/uygulama sınavı aşamasına geçecektir. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi notunun % 50’ si adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları her puan sıralamaya girmeleri açısından önem taşımaktadır.

3. MÜLAKAT SINAVI : Mülakat Sınavı Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır. a. Mülakatlarda adaylar; (1) Genel görünüm, (2) Anlatım ve ikna kabiliyeti, (3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü, (4) Kendine güven, (5) Kendini ifade etme, (6) Psikolojik durumu ve benzer hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır. b. 100 puan üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır. c. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? (1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır. (2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine Sevk Belgesi verilecektir. (3) Adaylar, kendisine verilen Sevk Belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren İstanbul Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir. (4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Sözleşmeli Er Olur/Olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na teslim edeceklerdir. (5) “Sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, sağlık raporu ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve sağlık raporu ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi- Üsküdar/İSTANBUL)’na başvuruda bulunabileceklerdir. UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların “Sözleşmeli Er Olur/Olamaz.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır. (6) Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. (7) Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir. 4. SINIFLANDIRMA Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır. Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede bu belgeler ve adayın dilekçede yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurulacaktır.

BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg) 164 72 51 165 72 52 166 72 52 167 73 53 168 73 54 169 74 54 170 75 55 171 76 56 172 77 56 173 78 57 174 79 58 175 80 58 176 81 59 177 81 60 178 82 60 179 83 61 180 84 62 181 85 62 182 86 63 183 87 64 184 88 64 185 89 65 186 90 66 187 91 66 188 92 67 189 93 68 190 94 69 191 95 70 192 96 70 193 97 71 194 98 72 195 99 72 196 100 73 197 101 74 198 102 75 199 103 75 200 104 76 201 105 77 202 106 78 203 107 78 204 108 79 205 109 80 206 110 81 207 111 81 208 112 82 209 114 83 210 115 84 NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.) TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI -10- Adaylara Uygulanacak Test Kriterleri ŞINAV-MEKİK 1500 M. KOŞU YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25 TEKRAR SAYISI NOT SÜRE (DAKİKA) NOT 60 100 6.30-6.39’ 100 59 99 6.40-6.49’ 98 58 98 6.50-6.59’ 94 57 97 7.00-7.09’ 90 56 96 7.10-7.19’ 85 55 94 7.20-7.29’ 75 54 92 7.30-7.39’ 65 53 90 7.40-7.49’ 55 52 89 7.50-7.59’ 50 51 88 8.00-8.09’ 40 50 87 8.10-8.19’ 36 49 85 8.20-8.29’ 32 48 84 8.30-8.39’ 28 47 83 8.40-8.49’ 24 46 82 8.50-8.59’ 20 45 80 9.00-9.09’ 16 44 78 9.10-9.19’ 12 43 76 9.20-9.29’ 8 42 74 9.30-9.39′ 4 41 72 9.40-9.49′ 1 40 70 39 68 38 66 37 64 36 62 35 60 34 58 33 56 32 55 31 54 30 52 29 51 28 50 27 49 26 48 25 47 24 45 23 44 22 42 21 41 20 40 19 35 18 30 17 25 16 20 15 15 14 11 13 7 12 5 11 3 10 1 . BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Başvuru Başlangıcı : 31 Temmuz 2015 saat 17:00 Başvuru Bitişi : 31 Ağustos 2015 saat 23:59 Seçim Aşamalarına Çağırılacakların İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir. Seçim Aşamaları Tarihleri : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir. Asil/Yedek Listelerinin İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir. Seçim Aşamaları Merkezi : Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika
Ücretsiz Wordpress Temaları
ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle