Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Gaziantep İlçelerine 350 Bekçi Alınacak - KAMU MUHABİRİ
Dolar : Alış : 5.4770 / Satış : 5.4868
Euro : Alış : 6.1575 / Satış : 6.1686
HAVA DURUMU
- Hoşgeldiniz - Sitemizde 20 Kategoride 2222 İçerik Bulunuyor.

SON HABERLER

Gaziantep İlçelerine 350 Bekçi Alınacak

02 Kasım 2017 - 411 kez okunmuş
Ana Sayfa » MANŞET ALTI HABER»Gaziantep İlçelerine 350 Bekçi Alınacak
Gaziantep İlçelerine 350 Bekçi Alınacak

GENEL HUSUSLAR

 1. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emnivet Hizmetleri Sınıfında Şehitkamil İlçemiz mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
 2. Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adavlar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
 3. İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Şehitkamil Kaymakamlığınca ilçe merkezinde yapılacaktır.
 4. Gaziantep Valiliğinin ve Şehitkamil Kaymakamlığının internet adresinden yapılacak tüm duyurular adavlar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir,
 5. Gaziantep İli genelinde tek müracaat esas olup , mükerrer başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 6. Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
 7. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 8. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
 9. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 10. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Şehitkamil Kaymakamlık tarafindan Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih: vedek adav listesine girenlerin ise adcıvlığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
 11. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
 12. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 13. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 14. Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
 15. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
 16. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 17. En az 167 cm boyunda olmak,
 18. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. örnek: 80/1, 752-26
 19. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 20. Başvurular 16/11/2017 -30/11/2017 tarihleri arasında Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde (()8.()0-17.00 saatleri arasında) yapılacaktır. Mesai saatleri dışında ve hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) müracaat alınmayacaktır.
 21. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve İstenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
 22. Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veva bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Şehitkamil Kaymakamlığınca içteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir, Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
 23. Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

                               T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı.

 • Okul diploma veya tasdiknamesinin asli veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum belgesi,

                               4,5×6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf.

 • Adli sicil belgesi,
 • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.
 1. Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, vapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen vanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 2. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 3. Sözlü sınav 11/12/2017-15/12/2017 tarihinde/tarihlerinde yapılacaktır.
 4. Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.
 5. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
 6. Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 7. Sözlü sınava adayların:
  • Genel kültür durumu,
  • Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük, Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
 8. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı savılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
 9. Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.
 10. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 11. Yazılı sınav 23/12/2017 tarihinde yapılacaktır.
 12. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatle yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava almmavacaktır.
 13. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 14. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 15. Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır, Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
 16. Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
 17. Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
 18. KESİN BAŞARI LİSTESİ
 19. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzerc sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesini, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi’ni teşkil edecektir.
 20. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
 21. Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Gaziantep Valiliğinin ve Şehitkamil Kaymakamlığının internet adresinden ilan edilecektir.
 22. SONUÇLARA İTîRAZ

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

 1. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 2. Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 3. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
 4. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de vapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

  İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ
S.NO GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ KADRO SAYISI
1 ŞAHİNBEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 180
2 ŞEHİTKAMİL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 140
3 Nizip İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 30
  Çarşı ve Mahalle Bekçisi Planlama Tablosu 3 üçe 350 personelden ibarettir.
  TASDİK OLUNUR

11010/2017

vali

 
       

 

 

 

………………………………………..KAYMAKAMLIĞINA

Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvunnak istiyorum.

Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaıuri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, İleride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.

Valilik internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.

Ahm ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğu olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum. …1…/20.,.

İmza

Adl Soyadı

B vuru Sahibinin;

Adı Soyadı    
T.C. Kimlik Numarası    
Doğum YcriîTarihi    
Medeni Durumu    
İkamet Adresi    
Telefon Numarası    
E-ıuail Adresi    
Mesleği/Yaptığı işler    
Askerlik Durmu    
Oğrenim Durumu    
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadı    
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadı 1    
       

Ek

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Okul Diploma veya Tasdiknamesi.
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • 4,5×6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • Müracaat ettiği il sınırlar: içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, 7- Hazırlık Okumuş ise Belgesi*                                                                                                                                                                                                  

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika
Ücretsiz Wordpress Temaları
ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle